BIP  

Biuletyn Informacji Publicznej

   

Kalendarium imprez  

wrzesień 2020
P W Ś C Pt S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   

Polityka bezpieczeństwa  

   

Artykuły

Plan pracy

Szczegóły

Plan pracy świetlicy w okresie zorganizowanych zajęć wakacyjnych

Rosnowo 2017

Lp.

DATA

Tematyka zajęć

CELE:

1.

      03.07.2017

     Poniedziałek

„Wakacyjny  bezpieczny czas…”

Wyjście na spacer

- zapoznanie z programem i regulaminem;
- omówienie zasad bezpieczeństwa podczas  zajęć w świetlicy oraz w czasie wyjazdów;
- promowanie bezpiecznych form spędzania czasu  wolnego;
- zapoznanie z atrakcyjnymi i bezpiecznymi  formami spędzania czasu wolnego;
- zaspokajanie potrzeby ruchu, organizacji i pożytecznego spędzania czasu;
- budowanie umiejętności współpracy z innymi osobami;
- wspieranie ciekawości, aktywności i samodzielności dzieci;

2.

 04.07.2017

 Wtorek

    „Lukrecja”
pracowania artystyczna- warsztaty cukiernicze dla dzieci

- doskonalenie umiejętności współpracy w grupie;
- kształtowanie umiejętności wykonywania czynności kolejno według przepisu;
- doskonalenie dzielenia się przestrzenią z innymi dziećmi;
- przypomnienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć;
-  poprawa motoryki.

3.

05.07.2017

Środa

 „Pomerania Fun Park”- wyjazd
do Dygowa

- integracja grup rówieśniczych;
- kształtowanie wartościowych cech charakteru i woli;
- rozwijanie samodyscypliny, samokontroli w postępowaniu;
- umiejętność organizacji i pożytecznego spędzania czasu;
- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
- upowszechnianie kultury fizycznej i turystyki.

4.

 06.07.2017

Czwartek

Warsztaty literackie- organizowane przez Koszalińską Bibliotekę Publiczną
spotkanie z p. Małgorzatą Karoliną Piekarską

  „Mój album” –zajęcia manualne

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania; -rozbudzenie potrzeby czytania;
-rozwijanie wyobraźni, zdobywanie wiedzy;
-rozwijanie kreatywności;
- rozwijanie wśród dzieci zainteresowań plastycznych i umiejętności praktycznych;
- kształtowanie wyobraźni dziecka i jego aktywności twórczej;
- uwrażliwianie na piękno oraz kształtowanie nawyków estetycznych;
- wyrabianie umiejętności wyrażania własnego "ja" w pracy twórczej.

5.

  07.07.2017

Piątek

 

     Zajęcia profilaktyczne cz. I „Zachowaj trzeźwy umysł”

 Gry i zabawy profilaktyczne

 

- rozwijanie samoświadomości, samooceny, samodyscypliny;
- przestrzeganie zasad i norm etycznych;
- dostarczenie wiedzy o powodach wchodzenia w uzależnienie;
- umiejętność podjęcia decyzji "nie", by nie wejść w uzależnienie;
- zapoznanie ze szkodliwością alkoholu, nikotyny, nadużywania leków, narkotyków;
- uczenie młodzieży umiejętności przeciwstawienia się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia;
- dostarczenie wiedzy i obalanie mitów na temat uzależnień.

6.

  10.07.2017

Poniedziałek

„Małe mozaiki”- zajęcia
manualno- plastyczne

„Świat dziwów” – malujemy kredą- zajęcia plastyczne na dworze

          

-stymulowanie ogólnego rozwoju dziecka;
- usprawnianie manualne i percepcji wzrokowej „oko- ręka-mózg”;
-pogłębianie wiedzy; - rozwijanie aktywności indywidualnej;
- rozbudzanie pomysłowości twórczej;
- wyrażanie radości z tworzenia;
- kształtowanie wrażliwości oraz ekspresji plastycznej;
- stwarzanie okazji do poznawania różnorodnych technik plastycznych oraz do eksperymentowania różnym materiałem i narzędziami;
- wyrażanie przeżyć i doświadczeń za pomocą plastycznych środków wyrazu.

7.

11.07.2017

 Wtorek

 „Fabryka bombek”- wyjazd
do Nacławia

 

 

-organizowanie warunków umożliwiających dzieciom rozwijanie zdolności i odczuwanie radości z podejmowanej aktywności umysłowej i plastycznej;
-rozwijanie inwencji twórczej i sprawności manualnej;
-integracja grupy.

8.

12.07.2017

 

 Środa

 

 „Mole książkowe”- zajęcia czytelniczo- biblioteczne

 

 

- kształcenie umiejętności i nawyku samodzielnego
- korzystania ze zbiorów bibliotecznych, Internetu;
- rozwijanie potrzeby obcowania ze „słowem pisanym”- aktywizowanie czytelnictwa;
-kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;

9.

   13.07.2017 

Czwartek

   Wyjazd do Sarbska
„Sea Park”-Fokarium

-poznanie życia fok, jako gatunku zagrożonego, ekologii i sposobu ochrony;
- upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
- zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem;
-wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody.

10.

14.07.2017

Piątek

 Zajęcia profilaktyczne cz. I „Zachowaj trzeźwy umysł”

    „Kulinaria”

- rozwijanie samoświadomości, samooceny, samodyscypliny;
- przestrzeganie zasad i norm etycznych;
- dostarczenie wiedzy o powodach wchodzenia w uzależnienie;
- umiejętność podjęcia decyzji "nie", by nie wejść w uzależnienie;
- zapoznanie ze szkodliwością alkoholu, nikotyny, nadużywania leków, narkotyków;
- uczenie młodzieży umiejętności przeciwstawienia się naciskowi i manipulacji ze strony otoczenia;
- dostarczenie wiedzy i obalanie mitów na temat uzależnień;
-rozwijanie zainteresowań i umiejętności kulinarnych;
- zapoznanie z zasadami bezpiecznego korzystania ze sprzętu AGD;
- zapoznanie z zasadami zachowania się przy stole; -nauka nakrywania do stołu;
- doskonalenie sprawności manualnej, podczas wykonywania niektórych etapów w przygotowywaniu posiłków.

11.

17.07.2017

Poniedziałek

 

 „Magnesy”- zajęcia techniczne

- kształtowanie postawy bezpiecznego posługiwania   się narzędziami;
- rozwijanie zainteresowań technicznych;
- kształtowanie uzdolnień manualnych;
- kształtowanie postawy poznawczej i twórczej;

12.

18.07.2017

Wtorek

     Wyjazd do Koszalina

   Wyjazd do Multikina

w Koszalinie

 

-poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach;
-upowszechnianie form aktywnego wypoczynku;
- kształtowanie umiejętności współpracy w grupie; -rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej;
- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez aktywny odbiór sztuki filmowej;
-kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w miejscach publicznych (kino) oraz w środkach transportu.                                                 

13.

19.07.2017

Środa

 

 „Zajęcia czytelniczo biblioteczne cz 2”

 

 

  Warsztaty krawieckie

- kształcenie umiejętności i nawyku samodzielnego
- korzystania ze zbiorów bibliotecznych, Internetu;
- rozwijanie potrzeby obcowania ze „słowem pisanym”
- aktywizowanie czytelnictwa;
-kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem;
- kształcenie i doskonalenie umiejętności z zakresu szycia ręcznego:
- rozwijanie uzdolnień i zainteresowań dzieci; -wspomaganie wszechstronnego rozwoju dzieci;
- doskonalenie umiejętności praktycznych w zakresie szycia.

14.

20.07.2017

Czwartek

 

  Wyjazd do DOBRZYCY-

„Park Labiryntów HORTULUS”

-Promowanie aktywnych grupowych form wypoczynku; -poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego i kulturalnego;
-zapewnienie uczestnikom możliwie najkorzystniejszych warunków aktywnego i radosnego wypoczynku;
- wzmocnienia sił fizycznych i psychicznych;
-poznanie nowego środowiska, przyrody i krajobrazu;
- rozwijanie spostrzegawczości;
-integracja dzieci; -wyrabianie wrażliwości na piękno przyrody,

15.

21.07.2017

Piątek

 „Pożegnalne ognisko” wspólnie z dziećmi ze Świetlicy
w Wyszewie

- budowanie wzajemnego zaufania, zachęty i wsparcia;
- kształtowanie umiejętności komunikacji;
- stwarzanie sytuacji sprzyjającej dobrej zabawie;
- zintegrowanie uczestników poprzez wspólne wykonywanie zadań;
-dostrzeganie możliwości płynących ze wspólnego wypoczynku na łonie natury;
- rozwijanie umiejętności współdziałania w zespole;
- wskazywanie na piękno przyrody i konieczności jej ochrony.

Plan może ulec zmianie

Opracowała: Magdalena Filipowicz- instruktor w świetlicy w Rosnowie

   
© Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie