Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Święto wiatru

Uroczyste zakończenie sezonu tanecznego 2023/2024

III Rodzinny Rajd Rowerowy - 18.05.2024 r.

Zaproszenie na Pchli Targ

Zjednoczeni z manowskimi seniorami...

Mikołajki jak z bajki

Warsztaty stroików bożonarodzeniowych

Warsztaty piernikowe

Kartki świąteczne

Warsztaty zdobienia worko-plecaków

Wycieczka do Muzeum Kolejnictwa w Kościerzynie

Jesienne stroiki

Dyniowe skrzaty

zajęcia sportowo-ekologiczne w Manowie

Ekologiczno-sportowe Koło Fortuny w Wyszeborzu

Zajęcia sportowo-ekologiczne w Grzybnicy

Rodzinny Rajd Rowerowy

Jeżykowe inspiracje - zajęcia plastyczne w Manowie

Sezon taneczny 2022/2023 START!

Cztery pory roku- zajęcia plastyczne w Grzybnicy

Warsztaty szycia w Rosnowie

Kolorowe ptaszki- zajęcia w Wyszeborzu

Moje wspomnienie z wycieczki- zajęcia plastyczne w Manowie

Sukces zespołu Just Dance

Kreatywne warsztaty z okazji Dnia Mamy

Dzień pszczół- zajęcia w Wyszeborzu

Międzynarodowy Dzień Pszczół- zajęcia w Manowie

Miód z mniszka- zajęcia w Wyszewie

Moja galaktyka

Warsztaty kreatywne dla Mamy i dziecka

Bocian- zajęcia plastyczne w Rosnowie

Dzień Pandy Wielkiej- zajęcia plastyczne w Manowie

Nie dla dyskryminacji, Tak dla tolerancji- zajęcia w Manowie

wiosenne wazony wykonane przez dzieci z Grzybnicy

Świetlica w Grzybnicy

Kontakt:

Świetlica w Grzybnicy

Grzybnica 17A

76-015 Manowo

Instruktor: Joanna Czerwiak

e-mail: swietlica_grzybnica@wp.pl

 

Artykuły

 • Kilka słów o świetlicy...

  Celem działalności świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki dzieciom po zajęciach lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu, stworzenie warunków do wypoczynku i odrobienia prac domowych. Spędzanie czasu w naszej świetlicy sprzyja także wszechstronnemu rozwojowi dzieci, zajęcia świetlicowe wzbogacają wiadomości, rozwijają umiejętności i wychowują. Ważny jest zatem odpowiedni dobór treści zajęć i metod ich prowadzenia.

  Zajęcia w świetlicy są prowadzone według rocznego planu, z podziałem na poszczególne miesiące i tygodnie. Dotyczą one najbliższego otoczenia dzieci - rodziny, szkoły, kolegów, obejmują wiadomości o miejscu zamieszkania, ojczyźnie, miejscu Polski w Europie i świecie. Rozwijają zainteresowania przyrodnicze i kulturalne. Uwzględniamy także tematykę nawiązującą do dni uroczystych i świątecznych. Obserwujemy również i rozmawiamy o zmianach zachodzących w przyrodzie w ciągu roku.

  Zabawa jest, obok nauki, podstawową formą aktywności dzieci. Dlatego podopieczni uczęszczający do świetlicy mają czas na dowolne zabawy zgodnie ze swoimi upodobaniami, które staram się kształtować, rozmawiając z dziećmi o ciekawych sposobach spędzania wolnego czasu, promując różnorodne zabawy i gry. Dbam również o wyzwolenie jak największej aktywności poznawczej i twórczej. Odpowiednio dobranej, ciekawe gdy i zabawy wzbogacają wiadomości i doświadczenia dzieci, kształtują umiejętności, angażują emocjonalnie, dając okazję do oceniania i wartościowania. Zajęcia świetlicowe wyrabiają spostrzegawczość , ćwiczą umiejętność logicznego myślenia, wypowiadania się, pamięć, uwagę, pobudzają fantazję i wyobraźnię, a także wyrabiają wrażliwość estetyczną i muzyczną. Gry i zabawy ruchowe podnoszą sprawność fizyczną dzieci.

  W naszej świetlicy prowadzone są następujące zajęcia:

  - rozwijające zdolności manualne zabawy konstrukcyjne, układanki, malowanie farbami, rysowanie, kolorowanie, wycinanie, wydzieranie, sklejanie itp.

  - ćwiczące umiejętności samodzielnego czytania i słuchania tekstu czytanego przez instruktora oraz rozbudzające zainteresowania czytelnicze czytanie prasy dla dzieci, bajek, baśni, opowiadań itp.

  - wzbogacające posiadane wiadomości, zaspokajające ciekawość świata czytanie książek, rozmowy, i pogadanki z dziećmi, zabawy tematyczne, gry dydaktyczne i edukacyjne

  - kształtujące umiejętności wypowiadania się na zadany lub dowolny temat , formułowania pytań i odpowiedzi rozmowy z dziećmi, zabawy typu "dokończ zdanie", "opowiedz co było dalej","20 pytań" itp.

  - kształtujące umiejętność wykorzystania zdobytej wiedzy konkursy, quizy, rozwiązywanie i układanie krzyżówek, zagadek, gry dydaktyczne, układanki, zabawy tematyczne, odrabianie prac domowych

  - wyzwalające ekspresję twórczą prace plastyczne, zabawy konstrukcyjne, zabawy tematyczne, 

  - zwiększające sprawność fizyczną, wyrabiające koordynację ruchową gry i zabawy sportowe, ćwiczenia na placu zabaw oraz boisku

  Szczególną uwagę podczas zajęć świetlicowych zwracam na kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej. Dbam o wdrożenia dzieci do przestrzegania przyjętych zasad zachowania oraz reguł gier i zabaw, wyrabianie umiejętności nawiązywania kontaktów z kolegami, rozmawiania, słuchania, wyrażania swoich potrzeb, przekonań i uczuć oraz dostrzegania ich u innych (kształtowanie postaw asertywnych  i empatii) , a także ćwiczenie umiejętności rozwiązywania sytuacji konfliktowych, panowania nad emocjami. Staram się nauczyć dzieci oceniania siebie i postaw kolegów, zachowania się w sytuacjach trudnych np. doznanie przykrości, przegrana, planowania pracy indywidualnej i grupowej, ponoszenia odpowiedzialności za indywidualne i wspólne wykonanie zadań oraz wdrażać do utrzymania porządku w czasie zajęć i zabaw. 

  W mojej codziennej pracy staram się jak najlepiej wypełnić czas spędzany przez dzieci w świetlicy. Organizując wiele ciekawych zajęć, dbając o rozwijanie różnorodnych umiejętności, kształtowanie właściwych postaw, pragnę przyczynić się do wszechstronnego rozwoju dzieci, zmniejszyć negatywne wpływy zewnętrzne np. telewizji, gier komputerowych. Dbam o miłą atmosferę i dobry kontakt z dziećmi, które często czują się zagubione w pełnym różnych problemów świecie. Zadowolenie dzieci i rodziców z mojej codziennej pracy to zachęta do ciągłego jej polepszania.

   

  Czytaj Więcej o: Kilka słów o świetlicy...

Metryczka

Metryczka
Wytworzono:2021-07-16 12:29przez:
Opublikowano:2021-07-16 12:36przez:
Zmodyfikowano:2021-09-02 12:36przez:
Podmiot udostępniający: Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie
Odwiedziny:7285

Rejestr zmian

 • [2021-09-02 12:36:19]02.09.2021
 • [2021-07-16 12:27:01]-